Infrastructura

Comuna Balta Doamnei este deservita de o retea de drumuri judetene si comunale a caror stare de functionare este considerata ca fiind buna. Pe raza comunei Balta Doamnei nu sunt drumuri de interes national, cel mai apropiat fiind DN1 Bucuresti – Ploiesti la aproximativ 11 Km distanta.

Drumurile care trec prin comună sunt:

Drumul Tip de îmbrăcăminte Lungimea
DJ 100B Asfaltică 6,85 km
DC 95 Asfaltică 3,5 km
DC 96 A Asfaltică 1,3 km
DC 96 Asfaltică 1,7 km

Conform Proiectului autostrazii Bucuresti-Brasov, aceasta trece la limita vestica a comunei, iar in dreptul satului Bara exista un nod rutier care contribuie la cresterea traficului si face legatura rutiera cu municipiul Bucuresti si cu municipiul Ploiesti. Facilitarea deplasarii spre marile orase poate încuraja migratia fortei de munca din comuna.
Lucrarile de reabilitare a drumurilor trebuie sa fie în concordanta cu extinderea retelelor de utilitati: canalizare, apa potabila, gaze naturale.

Infrastructura de utilitati

Satele componente ale comunei Balta Doamnei dispun de o serie de retele si echipamente tehnico-edilitare caracterizate printr-un grad de acoperire a teritoriului.
Electricitate – gospodariile, institutiile si societatile comerciale sunt racordate in procent de 100% la reteaua de distributie a energiei electrice.
Alimentarea cu energie electrica a comunei se face cu o retea de distributie de medie tensiune (LEA 20 KV), care vine din reteaua de 110 KV.
Reteaua de joasa tensiune, tip aerian, destinata consumatorilor casnici si iluminatului public, este racordata la posturi de tip aerian.
Retelele electrice sunt pe stalpi din beton precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public se realizeaza cu lampi cu vapori de mercur.

Gaz – in prezent locuitorii comunei beneficiaza de reteaua de alimentare cu gaz metan. Consiliul Local are in plan pentru perioada 2015 – 2020 extinderea acesteia pana la acoperirea intregului necesar.
Apa potabila –exista retea de apa potabila in localitate, in proportie de 100%.
Infrastructura de telecomunicatii din Comuna Balta Doamnei este bine dezvoltata.
In ultimii 5 ani domeniul telecomunicatiilor a cunoscut un ritm accelerat de dezvoltare, aspect care se datoreaza in principal aparitiei si promovarii unor produse si servicii noi si a diversificarii celor existente.

Meniu