Mediu

In Comuna Balta Doamnei nu exista factori industriali care contribuie la poluarea mediului inconjurator al comunei. Poluarea se realizeaza din deversarea deseurilor in locuri neamenajate, care deterioareaza terenul in locurile unde este depozitat.

Inchiderea platformelor de gunoi, dotarea cu utilaje pentru serviciul de gospodarire comunala si salubritate si organizarea sistemului de colectare selectiva, a spațiului de depozitare temporara si transportul deseurilor fac parte din viziunea administrației in urmatorii ani pentru dezvoltarea durabila a comunei.

Regulament Serviciul Public de Salubrizare

Meniu